Logo icon

Mtelpa - mākslai un tās restaurācijai!

Kategorija Māksla, apkaime: Koknese, Kokneses pagasts, autors: Elina Malina


Mtelpa būs mākslas studija un restaurācijas darbnīca, kurā gan bērni, gan pieaugušie varēs apmeklēt mākslas, kā arī citas nodarbības.

845€  līdz šim no   630€
845€  /   630€
0 Sekundes atlikušas

845€ (134%)

26 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Septembris 30, 2020
balsot0

Image title

Sapnis, kas jau pamazām piepildās, ir izveidot mākslas studiju un restaurācijas darbnīcu Koknesē. Projekta ideja radās, jo Kokneses novadā šāds pakalpojums vairs nav pieejams un vēlos sniegt iedzīvotājiem to, ko pati kādreiz saņēmu, proti, iespēju apgūt mākslu.

Uzskatu, ka gan pieaugušajiem un, jo īpaši, bērniem ir nepieciešamas radošas pašizpausmes iespēja, lai augtu savās prasmēs un attīstītos arī garīgi. Mērķis ir radīt telpu, kas sniegtu iespēju radošā, mierīgā un cieņpilnā gaisotnē mācīties, izpausties, atklāt un izlikt mākslā savas emocijas, iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas. Tā būs vieta ar jauniem domu biedriem vai telpa, kur pabūt tikai ar savām domām. Mtelpas nodarbības sniegtu alternatīvas laika pavadīšanas iespējas bērniem, kas ir īpaši svarīgi mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, kad praktiska darbošanās kļūst aiz vien retāka. Arī pieaugušajiem ir nepieciešams hobijs savam priekam, kas piepilda emocionālās vajadzības un balansē dzīves ritmu.

Līdzās mākslas nodarbībām, Mtelpa būs mana - Elīnas Māliņas restaurācijas darbnīca un gleznošanas studija.

Projektam Mtelpa jau tika iegādātas telpas un iegūts līdzfinansējums biznesa ideju konkursā no Kokneses pašvaldības. Tika uzsākti telpas pārbūves darbi un kapitālais remonts. Tiek ieguldīti arī privātie līdzekļi, bet, lai telpas tiktu iekārtotas pēc iespējas kvalitatīvāk, un pakalpojums būtu pieejams ātrāk, ir nepieciešams papildus finansiālais atbalsts. Ar projektu bankas palīdzību savāktie līdzekļi tiktu izmantots divu durvju iegādei, kas kopā sastāda aptuveni 600 eiro.

Elina Malina

Par Elina Malina

Esmu vizuālās mākslas pedagoģe un gleznu restauratore.

Uzdod jautājumu